Documementary & TV Program

หากท่านมีทุนสนับสนุน ต้องการผลิตสารคดีหรือรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ ยูทูป หรือทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นใด เรายินดี ทั้งรับตรง และรับ Subcontract ผลิตทุกกระบวนการจนจบ ด้วทีมงานมืออาชีพ